Opstellen van een verlangen of een thema/vraag

Opstellen van een verlangen.
Deze opstellingen noemen we een Interactief ZelfResonantieproces (ontwikkeld door Franz Ruppert). (of makkelijker: een traumaopstelling)
Bij deze opstellingen komt in beeld hoe jouw interne dynamiek er uit ziet, de afsplitsingen t.g.v. trauma en de verbondenheid met de trauma’s van je ouders. Met IZRprocessen werk je aan het vergroten van je autonomie, jouw vermogen om je eigen leven vorm te geven in verbondenheid met de ander.
Voor een IZRproces formuleer je jouw Verlangen is en stel je woorden op uit die zin.
Meer weten over het opstellen met woorden? Klik hier voor de uitleg van Margriet Wentink.

Opstellen van een thema/vraag
Deze opstellingen worden gewoonlijk familieopstelling genoemd (ontwikkeld door Bert Hellinger).
Het is een methode om in beeld te brengen hoe je verbonden bent met je systeem van herkomst en met de geschiedenis van het systeem met alle gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Verstrikkingen en terugkerende thema’s komen aan het licht. Het geeft je inzicht in de herkomst en het ontstaan van het probleem, én het toont de richting waarin de oplossing gevonden kan worden.
Lees meer over familieopstellingen

Beide opstellingen brengen een innerlijk proces op gang. De resultaten zijn vaak niet gelijk meetbaar maar worden in de loop van de tijd zichtbaar/merkbaar.
Beide opstellingen kun je individueel (in 1 op 1 situatie) doen of in een groep. De groepsleden zijn dan beschikbaar als representant/resonant.

Resultaat

Bij een IZRproces werk je aan heling van jezelf, verwerking van trauma’s en meer autonomie. Je leert jezelf op een diepe intense manier kennen.

Als resultaat van een familieopstelling ontstaat er beweging richting de oplossing, en altijd een gevoel van verbinding met waar je vandaan komt en de plek die je daarin inneemt. Na een familieopstelling ervaar je meer vrijheid en een gevoel van authenticiteit: ‘nu klopt het’.

Mogelijkheden

Wil je een verlangen of een thema uitwerken met een opstelling? Dan zijn er meerdere mogelijkheden:

Individueel: neem contact op voor een afspraak.
Een individuele opstelling kan ook met 1 representant. (Dat is dan één van mijn cursisten.)
Voor een individuele opstelling geldt een uurtarief van € 80,-. Met 1 representant € 40,- extra.

Met een groep representanten: zie de agenda hiernaast
Een opstelling in een groep kan op een avond (2 opstellingen per avond) of op een dag (4 opstellingen). Gedurende een opstellingendag is er tijd voor uitleg en stukjes theorie.
Voor een opstelling in een groep betaal je € 130,-.

Deelnemen als representant is een goede manier om kennis te maken met familieopstellingen of traumaopstellingen en met deze manier van werken.
De kosten voor representanten zijn € 10,- voor een avond en € 50,- voor een dag (incl. lunch, koffie, thee)

Ben je zelf coach, therapeut, o.d. en wil je bij je eigen opstelling niet het risico lopen jouw cliënten tegen te komen, overleg even.
En wil je graag een opstelling met representanten maar liever een kleine groep? Ook daar kan ik rekening mee houden.

Gegevens

De data van de dagen en avonden vind je in de rechterkolom.

Locatie Enschede: Voortsweg 204 C1, 7523 CK

Neem contact op voor meer informatie of plan een afspraak.

Alles wat je nodig hebt voor je eigen heling is in jezelf aanwezig. Je krijgt er toegang toe als je bereid bent om het risico te nemen – Franz Ruppert