Training

Beter worden in je vak, of een specialisatie toevoegen? Een training draagt bij aan professionele groei en/of persoonlijke groei.

Op dit moment staan de volgende trainingen gepland:

Traumasensitief werken

Vanuit de visie en methode van Franz Ruppert

In deze 8-daagse training leer je de theoretisch en praktische basis van het werken met mensen met een trauma. Naast het vertrouwd raken met een eenvoudig model over trauma werken we met opstellingen.
Geaccrediteerd voor diverse beroepsverenigingen
Lees meer

Begeleiden van Interactieve Zelfresonantie processen

Leer Zelfresonantie processen begeleiden. Individueel of met representanten
Lees meer

Leertherapie

Ervarend leren in een groep, waarbij bezig zijn met je eigen persoonlijke proces wordt gecombineerd met verdieping t.b.v het toepassen in je professie
Lees meer

Trauma, herkennen en erkennen

Een 1-daagse basistraining over trauma. Maak je de theorie en praktijk eigen als voorbereiding voor een opstelling of als bijscholing voor het werken met traumagerelateerde klachten
Geaccrediteerd voor diverse beroepsverenigingen
Lees meer

Het lichaam verstaan

In deze training gaan we op zoek naar de samenhang tussen lichamelijke symptomen en psychotrauma. Een 2-daagse voor mensen met lichamelijke klachten en voor vakmensen die vanuit deze invalshoek werken.
Geaccrediteerd voor diverse beroepsverenigingen
Lees meer

Praktijkavond Systemisch Werk

Op deze avonden is er plek voor intervisie, nieuwe ontwikkelingen, oefensessies, uitwisseling en ontmoeting
Lees meer

Ontmoeting op de grens is een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut
Ontmoeting op de grens heeft een eigen opleidingsprogramma en kan gevraagd worden voor maatwerk in trainingen en opleidingen