Traumasensitief Werken

Vanuit de visie en methode van Franz Ruppert

In deze 8-daagse training leer je de theoretische en praktische basis van het werken met volwassenen met een trauma. Naast het vertrouwd raken met een eenvoudig model over trauma werken we met resonantieprocessen (traumaopstellingen) om de interne dynamiek zichtbaar en herkenbaar te maken.

Bij steeds meer psychische en lichamelijke problemen wordt een verband gelegd met (vroeg) kinderlijk trauma. Later ervaren trauma’s blijken vaak een herhaling van een eerder trauma te zijn. Trauma’s kunnen leiden tot een interne splitsing, tot afgesloten zijn van de eigen identiteit en geen connectie hebben met de eigen wil.
Bij trauma denken we vaak aan wat de persoon is aangedaan, welke schade is toegebracht. Steeds duidelijker is dat wat er gemist is (wat we niet kregen van onze ouders), minstens zo traumatisch is en van grote invloed.
Het is mogelijk om weer toegang te kunnen krijgen tot dergelijke vroege ervaringen en zo te helen.
Franz Ruppert heeft een methode ontwikkeld om te werken met het interne proces, waarbij het onbewuste zichtbaar en voelbaar gemaakt kan worden door middel van resonantie. Deze methode is ooit ontstaan uit familieopstellingen, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld als een volledig op zichzelf staande methode.
De termen ‘Interactieve ZelfResonantie’ (IZR), ‘Identiteitsgeoriënteerde Psychotrauma Therapie’ (IoPT), ‘opstellingen van het verlangen’, ‘zelfontmoetingen’ en ‘traumaopstellingen’ worden op dit moment alle gebruikt voor dezelfde methode.

In deze training staan integratie van theorie en praktijk in je huidige werk centraal. Uitwerken van persoonlijke thema’s in opstellingsvormen is onderdeel van de training.Traumasensitief werken kan pas als je kunt reflecteren op jezelf en je eigen thema’s/trauma’s herkent en erkent.

In deze training word je niet opgeleid om deze processen te begeleiden. Het is een basistraining om trauma en de consequenties te leren zien, aanvoelen en erkennen in het contact met de ander, waardoor mildheid een belangrijke kwaliteit wordt, die vorm krijgt in jouw manier van interveniëren.

Het niveau van de training is HBO+. We gaan er vanuit dat een degelijke basis in coachings- en/of begeleidingsvaardigheden aanwezig is.
Werkzaam zijn in een vak/beroep waarin je met mensen werkt is een pré.

Inhoud

In deze training:

 • leer je over trauma en hechting, over splitsing en heling
 • raak je vertrouwd met meergenerationeel trauma
 • train je je in het herkennen van de gevolgen van deze splitsing.
 • worden complex trauma en (vroeg)kinderlijk trauma uitgediept
 • raak je thuis in identiteitsontwikkeling, herinneringen en geheugen
 • ken je de werking van de nervus vagus en ontwikkel je lichaamsbewustzijn
 • ontdek je jouw mogelijkheden om te werken met deze methode

Resultaat

Na deze training:

 • heb je geleerd trauma en interne splitsing te herkennen en benoemen, zowel bij jezelf als bij anderen/je cliënten
 • heb je vaardigheden om trauma en de gevolgen bespreekbaar te maken
 • ontwikkel je sensitiviteit voor de behoeften van mensen met trauma
 • heb je een stap gezet in je persoonlijke groei
 • zijn prenataal- en perinataal trauma in beeld
 • ben je bekend met de fysieke component van trauma
 • ben je in staat om kennis en praktijk te integreren in je huidige professionele werksetting
 • ben je klaar voor de training Begeleiden van Interactieve Zelf Resonantie processen

Trainer

Erna Jans

Investering

Deze training bestaat uit 8 dagen. Er wordt gewerkt van 09.30 tot 17.00 uur
Tussen de lesdagen oefen je in een oefengroep
De kosten zijn € 1400,- (vrijgesteld van BTW) Incl. ‘Symbiose en Autonomie’ van Franz Ruppert, hand-out, koffie, thee en lunch
Gespreid betalen is altijd mogelijk.
Bij diverse werkgevers kun je jouw scholingsbudget gebruiken voor deze training

Praktische gegevens

Najaar 2024: 27 en 28 september, 18 en 19 oktober, 8 en 9 november, 29 en 30 november
Programma: het programma vind je hier
Studiebelastingsuren (sbu): 129 (incl. het maken van de eindopdracht)
Locatie:
Ontmoeting op de grens, Voortsweg 204 C1, 7523 CK Enschede
Aanmelden: vul hier het inschrijfformulier in
Aantal deelnemers: minstens 6 en maximaal 9
Certificaat: alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
Om in aanmerking te komen voor de punten van onderstaande beroepsverenigingen moet worden voldaan aan deze eisen

Accreditatie:
Registerplein kent 129 registerpunten toe voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners en Gezinshuisouders. En 1 ontwikkelactiviteit van 129 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker
SKJ accrediteerde voor 76.80 punten
De ABvC 50 punten (deelnemer kan deze zelf aanvragen)
Register Vaktherapie heeft 72 punten toegekend

Verplichte en aanbevolen literatuur