Literatuurlijst
Traumasensitief werken

Verplichte literatuur:

Franz Ruppert                         Symbiose en autonomie
Inbegrepen bij de kosten van deze training

Aanbevolen literatuur:

Margriet Wentink                  Je verlangen, dwaallicht of innerlijk kompas

Vivian Broughton                   Stilstaan bij trauma

Wibe Veenbaas                     Vonken van verlangen

Ien van der Pol                        Coachen waar het pijn doet

Bessel van der Kolk               Traumasporen

Peter Levine                            De stem van je lichaam

De aanschaf van aanbevolen literatuur is voor eigen rekening