Literatuurlijst
Traumasensitief werken

Verplichte literatuur:

Franz Ruppert                         Symbiose en autonomie
Inbegrepen bij de kosten van deze training

Aanbevolen literatuur:

Margriet Wentink                    Je verlangen, dwaallicht of innerlijk kompas

Vivian Broughton                   Stilstaan bij trauma

Bessel van der Kolk               Traumasporen

Peter Levine                           De stem van je lichaam

Ien van der Pol                       Coachen waar het pijn doet

Judith Lewis Herman             Trauma en herstel

Joachim Bauer                       Zelfsturing en identiteitsontwikkeling

De aanschaf van aanbevolen literatuur is voor eigen rekening