In Utero film

In Utero is een documentairefilm uit 2015 van de Amerikaanse schrijfster en regisseur Kathleen Man Gyllenhaal, over het leven in de baarmoeder en de impact daarvan op het verdere leven. De film werd genomineerd voor beste documentaire op het internationale filmfestival van Seattle.

Drie vragen staan centraal in de film: Hoe worden we gevormd? Wie zijn we? Waarom zijn we wie we zijn? Aan de hand van interviews met wetenschappers, psychologen en artsen, theorieën van epigenetica en biochemie, culturele mythes, populaire films zoals The Matrix en Alice in Wonderland en technologische trends toont de film hoe belangrijk de prenatale fase is. Hij geeft een verklaring voor het feit dat sommigen hun hele leven voor uitdagingen komen te staan terwijl anderen juist een voorspoedig leven leiden.

Datum: 31 oktober 2022 en 14 december 2022
Kosten: vrije gift. Deze wil ik besteden aan het project wat we vanuit de Soroptimisten Enschede ondersteunen.
Van 2021 – 2023 is dat een project voor tienermoeders in Lesotho. Ongehuwd moeder worden betekent in Lesotho dat deze moeders worden uitgesloten van onderwijs en zo weinig kansen hebben op een maatschappelijke positie. Doel is om jonge moeders een nieuw toekomstperspectief te bieden, nieuwe kennis te geven en hun te inspireren om een gezond, veilig, doelgericht en duurzaam leven te leiden.