Voor alle diensten Ontmoeting op de grens zijn de volgende voorwaarden en reglementen van toepassing:

Algemene Voorwaarden

Ethische code Phoenix

Examenreglement

Organisatieafspraken

Klachtenprocedure

privacyverklaring