Klachten

Zoals ieder bedrijf heeft Ontmoeting op de grens Algemene Voorwaarden. Deze regelen de zakelijke kant. Ben je ontevreden over afspraken, regels, financiën o.d. dan kunnen beide partijen daarop terugvallen.

Ben je ontevreden over de uitvoering, de inhoud van de afgesproken dienst dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Maar zover willen we het niet laten komen. Een tevreden klant die baat heeft bij de training, coaching of therapie, tegen anderen over ons vertelt en die als nodig nog eens terugkomt, is voor ons van grote waarde. Tevreden klanten geven ons de mogelijkheid om Ontmoeting op de grens verder uit te bouwen.
Daarom gaan we graag eerst alles inzetten om er samen uit te komen.
Ben je ontevreden, meld het en we gaan in gesprek.

En als we er samen niet uitkomen en je een klacht wilt indienen dan kan dat:

  • voor klachten betreffende de psychosociale therapie kun je in eerste instantie terecht bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.
    Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kun je jouw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. 
    Let op: de geschillencommissie neemt jouw klacht niet in behandeling, als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.
  • voor klachten betreffende training kun je terecht bij Marjon Kuipers, mediator. Via deze link vind je de procedure van de klachtbehandeling

Klachten worden binnen 4 weken behandeld. Als dat niet lukt ontvang je daarvan bericht met de nieuwe termijn.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen.
De uitkomst van de klachtafhandeling blijft 2 jaar bewaard.