Brainspotting

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden.
Deze blokkades kunnen zich uiten in angst, stress, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslaving,  ADHD, depressie, enz..
Bij brainspotting worden juist die gebieden in de hersenen bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.
Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Brainspotting stap voor stap

De voordelen van brainspotting:

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Minder risico op hertraumatisering
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes

 

Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen wordt aangesproken en gaan oplossen.

Zelfhelend vermogen

Een brainspot is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein. Een brainspot is in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Brainspotting stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen.

Animatie over Brainspotting

Wat me later het meeste opviel was dat ik kon hardlopen zonder napijn in heup en rug. En nu nog geen klachten. Ik ga straks weer lopen en kijken hoe dat gaat. Ik heb maanden erg veel pijn in heup gehad en rugpijn. Dus dat vond ik echt verrassend.
Voor mij voelt het alsof de brainspotting deuren heeft opengezet in mijn hoofd. Hierdoor zit niet alles meer op slot maar kan het stromen, verder gaan, uitgezocht worden en een plek krijgen. Er zijn geen grote dingen gebeurd maar het lijkt meer alsof er een andere trilling op gang is gekomen. Het linkt aan allerlei opstellingen die ik eerder al gedaan heb.
De sessie was heel ontspannen, een beetje vreemd ook ... hoe kun je nu opknappen door naar een rood puntje te kijken zou je denken? Maar het zette letterlijk en figuurlijk van alles in beweging. Na afloop van de sessie voelde het lichter in mijn hoofd en lichter in mijn lijf. Kort daarna kwam ik in een situatie war de sessie over ging. Daar waar ik eerder met een steen in mijn maag en een brok in mijn keel naartoe was gegaan, ging ik nu vol zelfvertrouwen. Dat is zo gebleven !
De eerste 4 dagen was mijn hoofd heerlijk leeg. Ook had ik energie voor tien! Ik merk dat grootste emotionele spanning van mijn bevalling er af is.
Ik heb diezelfde avond een enorme keelpijn gekregen en de volgende dag een groot deel van de dag met koorts op bed gelegen. Mijn lichaam reageerde dus nogal heftig. Gaandeweg de week kreeg ik gevoelens van boosheid (i.p.v. dat ik me schuldig voelde). Dat was nieuw dat ik die emotie had. Het lijkt wel alsof dat er nu los mee gekomen is.