Brainspotting

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden.
Deze blokkades kunnen zich uiten in angst, stress, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslaving,  ADHD, depressie, enz..
Bij brainspotting worden juist die gebieden in de hersenen bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.
Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Brainspotting stap voor stap

De voordelen van brainspotting:

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Minder risico op hertraumatisering
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes

 

Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen wordt aangesproken en gaan oplossen.

Zelfhelend vermogen

Een brainspot is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein. Een brainspot is in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Brainspotting stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen.