Transactionele Analyse

Transactionele analyse (T.A.) betekent letterlijk: de analyse van transacties. En een transactie is dan een uitwisseling van contact tussen mensen.

Waar is dat nuttig voor?
1  Als je weet hoe je zelf als mens in elkaar zit, dan leidt dat tot zelfinzicht
2  Als je weet hoe je op een effectieve manier communiceert, dan leidt dat tot samenwerking en verbinding
3  Als je weet hoe je jouw levensscript schrijft dan kun je er een winnaarscript van maken en leidt het tot het realiseren van succes.

Begrippen uit de T.A. zijn:
Egoposities  – egotoestanden
Script
Dramadriehoek
Strooks

Eric Berne is de grondlegger  van T.A. zo rond 1965 in Amerika.
In Nederland werd in 1977 NVTA opgericht. Toen waren er 6 internationaal erkende opleiders.
T.A. wordt sindsdien toepgepast in therapie, counseling en coaching en de laatste 10 jaar is het een veelgebruikte methode bij organisatieveranderingen en teambuilding.

De officiële definitie:

Transactionele Analyse (TA) is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering waarin zorg en respect centraal staan.
TA onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en van groepsprocessen, ingebed in een groter geheel.
TA heeft een zeer brede toepasbaarheid en heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor zowel psychotherapie, counseling, onderwijs en organisatieadvisering en -begeleiding. De ontwikkelde methoden en technieken kunnen gebruikt worden voor individuen, paren, gezinnen, teams, groepen, organisaties, kortom:
overal waar behoefte bestaat aan het begrijpen en beïnvloeden van mensen, interacties en processen in en tussen groepen van mensen.

Literatuur:
Transactionele Analyse; het handboek – Ian Stewart & Vann Joines
Strategisch coachen – Maarten van Kouwenhoven
Einstein en de kunst van het zeilen – Anne de Graaf & Klaas Kunst
We lossen het samen wel op – Julie Hay
Transactionele analyse in Nederland (3 delen) – Maarten Kouwenhoven