CRKBO-instellingOntmoeting op de grens is erkend door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)
en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)