Programma Basistraining Systemisch Werk

Blok 1

 • Introductie en voorstellen
 • Systemisch werk: Familieopstellingen, Organisatieopstellingen, Individueel werk, IZR processen
 • Systemen: Wat is een systeem en hoe werkt het
 • Basisprincipes: Binding, Ordening, Balans en Erkenning
 • Gewetens: Bewuste en Onbewuste werkingen in systemen
 • Loyaliteiten
 • Waarnemen en representeren
 • Genogram
 • Oefeningen in subgroepen en plenair

 

Blok 2

 • Fenomenologie
 • Familielot: dynamieken in families
 • Relaties: ouder-kind en partnerrelaties
 • Dynamieken
 • Familieopstelling: dynamieken zichtbaar maken met tafelopstellingen
 • Oefeningen in subgroepen en plenair

 

Blok 3

 • Trauma, splitsing en heling
 • Dader- en slachtoffer dynamieken
 • Een Transcultureel perspectief
 • Triades
 • Levenscyclus: Tijdslijn/Levenslijn
 • Oefeningen in subgroepen en plenair

 

Blok 4

 • Integratie
 • Oefeningen in groepjes en plenair
 • Eindopdracht

Noot: Het programma is fluïde en hangt sterk af van de groep en wat de deelnemers meebrengen gedurende de training.