Basistraining Systemisch Werk

De naam van deze training is veranderd in Traumasensitief Werken, omdat de inhoud en het programma verder zijn ontwikkeld en niet meer bij de naam passen. De inhoud van de training past wel nog bij de accreditatieaanvragen.
Ik heb nog niet alle links kunnen veranderen en tot die tijd blijft deze pagina online.

Traumasensitief werken

Vanuit de visie en methode van Franz Ruppert

In deze 8-daagse training leer je de theoretisch en praktische basis van het werken met mensen met een trauma. Naast het vertrouwd raken met een eenvoudig model over trauma, werken we met opstellingen.

Het werken met opstellingen is van oorsprong ontwikkeld door Bert Hellinger en kreeg de naam familieopstelling. Franz Ruppert heeft deze manier van werken verder ontwikkelt naar een methode om te werken met het interne proces, waarbij het onbewuste zichtbaar en voelbaar gemaakt kan worden door middel van resonantie. In het resoneren leer je af te stemmen op de ander en daar woorden aan te geven. In een eigen resonantieproces ontmoet je delen, gevoelens en drijfveren van jezelf, waardoor je jezelf beter begrijpt, gevoelens kan toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen. Het doel is dat je de zeggenschap terug wint over jezelf en jouw eigen leven.

De termen ‘Interactieve ZelfResonantie’ (IZR), ‘Identiteitsgeoriënteerde Psychotrauma Therapie’ (IoPT), ‘opstellingen van het verlangen’ en ‘traumaopstellingen’ worden op dit moment allen gebruikt voor dezelfde methode.

Integratie van theorie en praktijk in je huidige werk staan centraal. Uitwerken van persoonlijke thema’s in opstellingsvormen is onderdeel van de training. Traumasensitief werken kan pas als je kunt reflecteren op jezelf en je je eigen thema’s/trauma’s herkent en erkent.

Het niveau van de training is HBO+.

Inhoud

In deze training:

 • leer je over trauma en hechting, over splitsing en heling
 • kijken we vanuit de theorie en praktijk van het systemisch werk naar meergenerationeel trauma
 • train je je in het herkennen van de gevolgen van deze splitsing
 • worden complex trauma en (vroeg)kinderlijk trauma uitgediept
 • raak je thuis in identiteitsontwikkeling, herinneringen en geheugen
 • werk je aan lichaamsbewustzijn
 • ontdek je jouw mogelijkheden om te werken met deze methode

 

Resultaat

Na deze training:

 • heb je geleerd trauma en interne splitsing te herkennen en benoemen, zowel bij jezelf als bij anderen/je cliënten
 • heb je vaardigheden om trauma en de gevolgen bespreekbaar te maken
 • ontwikkel je sensitiviteit voor de behoeften van mensen met trauma
 • heb je een stap gezet in je persoonlijke groei
 • zijn prenataal- en perinataal trauma in beeld
 • ben je bekend met de fysieke component van trauma
 • ben je in staat om kennis en praktijk te integreren in je huidige professionele werksetting
 • ben je klaar voor de training Begeleiden van Interactieve Zelf Resonantie processen
 • heb je toegang tot de vervolgtrainingen bij Interakt

 

Trainer

Erna Jans

Investering

Deze training bestaat uit 8 dagen. Er wordt gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur
Tussen de lesdagen oefen je in een oefengroep
De kosten zijn € 1200,- (vrijgesteld van BTW) Incl. ‘Symbiose en Autonomie’ van Franz Ruppert, handout, koffie, thee en lunch
Gespreid betalen is altijd mogelijk.
Bij diverse werkgevers kun je jouw scholingsbudget gebruiken voor deze training

Praktische gegevens

Data najaar 2020: 2 en 3 oktober, 23 en 24 oktober, 20 en 21 november, 11 en 12 december
Programma: het programma vind je hier
Studiebelastingsuren (sbu): 129 (incl. het maken van de eindopdracht)
Locatie:
Ontmoeting op de grens, Voortsweg 204 C1, 7523 CK Enschede
Aanmelden: vul hier het inschrijfformulier in
Aantal deelnemers: minstens 6 en maximaal 9
Certificaat: alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
Om in aanmerking te komen voor de punten van onderstaande beroepsverenigingen moet worden voldaan aan deze eisen

Accreditatie:
De SKB kent 120 SBU/4,3 EC toe (geldig voor NVPA, RBCZ, VIV, NBVH en de VBAG)
Registerplein kent 154 registerpunten toe voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners en Gezinshuisouders. En 1 ontwikkelactiviteit van 154 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker
SKJ accrediteerde voor 77 punten
De ABvC 50 punten (deelnemer kan deze zelf aanvragen)

Verplichte en aanbevolen literatuur