Accreditatie-eisen
Basistraining Systemisch Werk

Om in aanmerking te komen voor een certificaat is het verplicht om te voldoen aan de volgende eisen:

 • Minstens 7 lesdagen aanwezig
 • Bereidheid om eigen thematiek in te brengen als werkmateriaal
 • Tussen de lesdagen deelnemen aan je een intervisiegroep
 • De verplichte literatuur lezen:
  Ik ben kind, dus ik voel waar mijn ouders zijn – Bibi Schreuder
  Verschillen omarmen – Nel Jessurun
 • Een schriftelijk verslag maken van:
  • Het eigen genogram en levenslijn
   • Maak de tekening op A3 of in ‘Roots of Me’
   • Werk n.a.v. het genogram 2 meergenerationele dynamieken uit die impact hebben gehad op jouw persoonlijke ontwikkeling
   • Maak een tijdlijn van de gebeurtenissen in je leven (feiten en gebeurtenissen die in het kader van deze training van belang zijn)
  • Beschrijf a.d.h.v. de basisprincipes de (systemische) patronen die je herkent en hoe die op dit moment in jouw leven doorwerken.
 • Een schriftelijk verslag maken van:
  • Genogram en levenslijn van een klant
   • Maak de tekening op A3 of in ‘Roots of Me’
  • Maak een tijdlijn van de gebeurtenissen in zijn/haar leven (feiten en gebeurtenissen die in het kader van deze training van belang zijn)
  • Beschrijf a.d.h.v. de basisprincipes de (systemische) patronen die je herkent
  • Reflecteer op jouw houding als begeleider
 •  Beschrijf hoe je de kennis en ervaring uit deze training gaat toepassen in je werksituatie

 

Inleveren: uiterlijk 1 week voor het laatste lesblok (definitieve versie)
Je mag 2 keer aanvullen/bijstellen